[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2008 www.pbc.ac.th

  

  

ฐานข้อมูลสุขศึกษา
อันตรายจากการถูก “ตบบ้องหู”
เป็นข่าวครึกโครมติดกระแสสังคมอีกข่าว เมื่อเจ้าหน้าที่สนามบินสุวรรณภูมิถูกผู้โดยสารทำร้ายด้วยการเอามือตบบ้องหูสองข้าง จนเป็นเหตุให้แก้วหูทะลุ
ฐานข้อมูลสุขศึกษา
ฐานข้อมูลเครือข่ายการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
เป็นฐานข้อมูลด้านเครือข่ายด้านการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อการประสานงาน ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
ฐานข้อมูลสุขศึกษา
ฐานข้อมูลด้านสื่อไวนิล
เป็นฐานข้อมูลด้านสื่อชนิดไวนิล เพื่อการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศด้านการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ค้นหาได้ง่าย สามารถบริการข้อมูลได้ทันเวลา ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง CUP และ PCU
ฐานข้อมูลสุขศึกษา
ฐานข้อมูลด้านสื่อแผ่นพับ
เป็นฐานข้อมูลด้านสื่อชนิดแผ่นพับ เพื่อการพัฒนาข้อมูลและสารสนเทศด้านการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพและเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ค้นหาได้ง่าย สามารถบริการข้อมูลได้ทันเวลา ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง CUP และ PCU

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
สถิติ | ผู้ดูแลระบบ