[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2008 www.pbc.ac.th

  

  

ตารางเวรแพทย์
ตารางเวรแพทย์ OPD เฉพาะทาง
คลินิกเฉพาะทาง ตา,หูคอจมูก,กระดูกและข้อ,ศัลยกรรมทั่วไป,ศัลยกรรมระบบประสาท,โรคผิวหนัง,จิตเวช,เด็ก,ศัลยกรรมตกแต่ง,กายภาพ,โรคภูมิแพ้ตัวเอง,เก๊าท์
ตารางเวรแพทย์
ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก(OPD ชั้น2) ของกลุ่มงานอายุรกรรม
ตารางออกตรวจผู้ป่วยนอก(OPD ชั้น2) ของกลุ่มงานอายุรกรรม เดือน สิงหาคม 2555
ตารางเวรแพทย์
วันเวลาเปิดให้บริการของคลินิกต่าง ๆ
วันเวลาเปิดให้บริการของคลินิกต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล กรุณาตรวจสอบวันเวลาเปิดให้บริการ ก่อนไปโรงพยาบาลเพื่อความสะดวกของท่าน
ตารางเวรแพทย์
ห้องตรวจมะฮอกกานีคลินิก(คลินิกประกันสังคม)
ตารางออกตรวจมะฮอกกานีคลินิก(คลินิกประกันสังคม) ประจำเดือน สิงหาคม 2555
ตารางเวรแพทย์
ห้องตรวจวชิระคลินิก (คลินิกนอกเวลา)
ตารางเวรแพทย์ ห้องตรวจวชิระคลินิก (คลินิกนอกเวลา) ประจำเดือน สิงหาคม 2555

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>
สถิติ | ผู้ดูแลระบบ