[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2008 Vachira Phuket Hospital
Social


เรื่อง : ตารางการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกันสังคมเดือนพฤษภาคม 2555ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 10 พ.ค. 2555 : 10:23 หมวด งานประกันสังคม


ตารางการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกันสังคมเดือน พฤษภาคม 2555

ลำดับ วันที่ สถานที่ จำนวน รวม หมายเหตุ
วชิระ อื่นๆ
1 3 พ.ค. 55  โรงแรมสุโขสปา 160 40 200  
2 10 พ.ค. 55 โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต 150 30 180  
3 30 พ.ค. 55 อุทยานไทนาน 120 60 180  

หมายเหตุ :
เวลาในการตรวจ 08.30-16.30 น.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-7636-1217

งานประกันสังคมเข้าชม : 34945 เรื่องล่าสุดใน หมวด งานประกันสังคม