โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : ประกาศรายชื่อผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1ลงประกาศเมื่อ : วันศุกร์ ที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2563


ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ

มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

ตำแหน่ง ช่างเครื่องช่วยคนพิการ

สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 28 กันยายน 2563 ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น6

วันเวลา สถานที่ ตามประกาศนี้

ประกาศรายชื่อ

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

โทร. 076-361234 ต่อ 6545-6อ่าน : 790
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (05-10-2020)
ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต บัญชีรายชื่อผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (30-09-2020)
ประกาศรายชื่อผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (25-09-2020)
ขอเลื่อน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ครั้งที่1 (23-09-2020)
ขอเลื่อน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความร้ความสามารถ ทักษะ และสรรถนะ ครั้งที่1 (16-09-2020)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (24-08-2020)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (30-07-2020)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ (15-07-2020)
รับสมัครงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี (22-06-2020)
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการและเภสัชกรปฏิบัติการ (22-06-2020)