โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตราลงประกาศเมื่อ : วันพุธ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2563


รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
งานเวชนิทัศน์ รพ.วชิระภูเก็ต รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงานด้านเวชนิทัศน์

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1. ไม่จำกัดเพศ
  2. บุคลิกภาพดี
  3. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์เทคโนโลยี  เวชนิทัศน์ นิเทศน์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือสาขาใดสาขาหนึ่งที่เกี่ยวข้อง

สนใจติดต่อ 076-361234 ต่อ 1917 หรือ 081-5384904อ่าน : 457
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3/4 สายพันธ์ุ สำหรับผู้ประกันตน อายุ 50 ปี ขึ้น (24-11-2020)
คุณ ปทิดา นิยมอดุล และเพื่อนๆร่วมบริจาค หน้ากากอนามัย ,ถุงมือยาง และ น้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อใช้ในการพยาบาล (11-11-2020)
คุณธวัช ศิลปลิขิตพร และครอบครัว บริจาคเงิน 450,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (11-11-2020)
พิธีมอบประกาศนียบัตร ข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่น1 จังหวัดภูเก็ต "หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี" ประจำปี 2563 (11-11-2020)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (30-10-2020)
คุณสุนิษา แซ่ตัน และครอบครัว บริจาคเงิน 65,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (27-10-2020)
กิจกรรมเนื่องใน "วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2563" (22-10-2020)
ให้บริการ ตรวจฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ทันตกรรมสำหรับเด็ก เนื่องในวันนตสาธารณสุข (22-10-2020)
ครอบครัวลิมปานนท์ บริจาคเครื่องวัดความดันตา ราคา 400,000 บาท (22-10-2020)
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ประจำปีพุทธศักราช 2563 (21-10-2020)