โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ภูเก็ต - พังงา บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาทลงประกาศเมื่อ : วันศุกร์ ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563


8 ก.ค.63 ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ภูเก็ต - พังงา บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมี พญ.ศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์(ด้านบริการและวิชาการ) เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตอ่าน : 199
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

อบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3 โครงการ "พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R) ขับเคลื่อนอย่างสร้างสรรค์สู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน" (24-09-2020)
พิธีวางพวงมาลาพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล (24-09-2020)
กิจกรรม “วันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย” (24-09-2020)
รับสมัครนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา (23-09-2020)
คุณบุญดำรง อุดมจารุมณี บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท (23-09-2020)
นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บิทยาเขตภูเก็ต คณะวิเทศศึกษา บริจาคหน้ากากอนามัย จำนวน 1,350 ชิ้น (23-09-2020)
ปัณณธร นางอาภรณ์ ลีลาวุฒิกร และครอบครัว บริจาคเงิน จำนวน 225,000 บาท (23-09-2020)
วันมหิดล ๒๕๖๓ (21-09-2020)
คุณทรงกลด คุณรัตนา อุบลสิงห์ และคุณวิโรจน์ เลิศในธรรม บริจาคเครื่องชั่งน้ำหนัก จำนวน 2 เครื่อง (15-09-2020)
บริษัท ปฐมพงศ์ 2246 จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท (15-09-2020)