โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลงประกาศเมื่อ : วันศุกร์ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562


จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,550,000 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประกาศ

ราคากลาง

สเปคอ่าน : 320
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถคาดการณ์ระดับความสึกได้ (26-06-2020)
อุปกรณ์ประกอบการทำงานในระบบคีบซีลเส้นเลือด จำนวน 1 ชุด (26-06-2020)
ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อกระจก จำนวน 8 รายการ (26-06-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (26-06-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำระบบอัตโนมัติ (26-06-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาสกัดสารพันธุกรรม (MagDEA) จำนวน ๒๘๘ เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26-06-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25-06-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24-06-2020)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาสารเสพติดชนิดกัญชา (THC) ในปัสสาวะ ชนิดตลับทดลอง เเละชุดตรวจหาสารเสพติดมอร์ฟีนในปัสสาวะ ชนิดตลับทดลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24-06-2020)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิดไม่น้อยกว่า ๑๒๘ สไลด์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23-06-2020)