โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีอนิกส์ (e-bidding)ลงประกาศเมื่อ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561


จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีอนิกส์ (e-bidding) ราคกลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน)

(ร่าง)ประกาศ

ราคากลาง

สเปคอ่าน : 908
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันไวรัสเอชไอวี (Anti-HIV) ของผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21-02-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) ของผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21-02-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV) ของผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21-02-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกรองเม็ดเลือดขาวออกจากเม็ดเลือดแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21-02-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นสำหรับตรวจหมู่โลหิตระบบน้ำเหลือง (Reverse grouping) ในผู้บริจาคโลหิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21-02-2020)
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดอากาศทางการแพทย์แบบไร้น้ำมัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๕.๕ KW ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20-02-2020)