โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ลงประกาศเมื่อ : วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561


ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11

ประกาศ

ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ดังนี้

1.เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยอริมาตรและความดัน จำนวน 10 เครื่อง

2.เครื่องดูดสุญญากาศ (Vacuum) จำนวน 1 เครื่อง

3.โคมไฟส่องทำคลอด จำนวน 2 ชุดอ่าน : 313
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคา 32 ยูนิต ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน (13-11-2018)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (09-11-2018)
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีอนิกส์ (e-bidding) (08-11-2018)
เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ จำนวน 200 ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (02-11-2018)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (02-11-2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (30-10-2018)