โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลงประกาศเมื่อ : วันศุกร์ ที่ 8 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561


จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,225,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ประกาศ

ราคากลาง

สเปค(เครื่องประตุก)

สเปค(High flow O๒)

สเปค(Nitric oxide)

สเปค(เตียงฯ ๓section)

สเปค(เตียงฯ ๒section)

สเปค(เครื่องกระตุ้นฯ)

สเปค(เครื่องปั่นตกตะกอนฯ)

สเปค(Hi flow nasal oxygen)อ่าน : 218
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตเข้มข้น ชนิดเก็บเกล็ดโลหิตได้ ๒ ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (14-08-2018)
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อรถยนต์ (ตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10-08-2018)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (09-08-2018)
ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์ (nitric oxide) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08-08-2018)
ประกวดราคาซื้อรถเข็นขยะขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมถาดรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08-08-2018)
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08-08-2018)