โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 270 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลงประกาศเมื่อ : วันพุธ ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561


จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 270 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ 

ราคากลาง

สเปคอ่าน : 204
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตเข้มข้น ชนิดเก็บเกล็ดโลหิตได้ ๒ ยูนิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (14-08-2018)
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อรถยนต์ (ตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10-08-2018)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (09-08-2018)
ประกวดราคาซื้อเครื่องอ่านและจ่ายก๊าซไนตริกออกไซด์ (nitric oxide) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08-08-2018)
ประกวดราคาซื้อรถเข็นขยะขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมถาดรอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08-08-2018)
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08-08-2018)