โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติ (Urine Analysis) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลงประกาศเมื่อ : วันอังคาร ที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561


จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติ (Urine Analysis) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,039,040 บาท (หนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันสี่สิบบาทถ้วน)

ประกาศ

ราคากลาง

สเปค

performanceอ่าน : 293
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในกระเเสเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14-01-2019)
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10-01-2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ บริเวณตึกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น ๑ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ งาน (09-01-2019)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศแลระบบระบายอากาศบริเวณห้องตรวจคัดแยกโรค ER (Negative Pressure Room) ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (09-01-2019)
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07-01-2019)
ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) (07-01-2019)