โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : แจ้งแนวทางปฎิบัติเสนอรายชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดลงประกาศเมื่อ : วันพุธ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2561


    แจ้งแนวทางปฎิบัติเสนอรายชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดเพิ่มเติม ดังนี้
1.ส่วนราชการเสนอรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ ได้แต่ละประเภทและระดับ กลุ่มละ 1 คน และจัดส่งเอกสารให้จังหวัด จำนวน 10 ชุด/คน
2.กำหนดให้ผู้เสนอตัวเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เข้าร่วมประชุมและแนะนำประวัติ ผลงาน ต่อคณะกรรมการ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
จังหวัดภูเก็ต แจ้งแนวทางปฎิบัติเสนอรายชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดอ่าน : 1208
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประชุมวิชาการสัญจรด้านโรคติดเชื้อเด็ก PED-ID จุฬาฯ- รพ.วชิระภูเก็ต (21-03-2018)
แจ้งแนวทางปฎิบัติเสนอรายชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัด (17-01-2018)
เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม (10-10-2017)
ขยายส่งผลงานมหกรรมคุณภาพและวิชาการเขต 11 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560 (17-08-2017)
โครงการประชุมวิชาการ "การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561" (24-07-2017)
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) (28-03-2017)