โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤตรวม 8 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)ลงประกาศเมื่อ : วันศุกร์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2560


ด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤตรวมศูนย์ 8 เตียง จำนวน 1 ชุด งบประมาณทั้งสิ้น 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)            เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพชำรุดจากการใช้งาน และลดความเสี่ยงของผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนของงบเหลือจ่าย (งบค่าเสื่อม) ก่อนปีงบประมาณ 2558

 

ดาวน์โหลดเอกสารอ่าน : 449
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตสุญญากาศ พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14-06-2018)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (14-06-2018)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (12-06-2018)
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12-06-2018)
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (08-06-2018)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06-06-2018)