โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤตรวม 8 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)ลงประกาศเมื่อ : วันศุกร์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2560


ด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤตรวมศูนย์ 8 เตียง จำนวน 1 ชุด งบประมาณทั้งสิ้น 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)            เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพชำรุดจากการใช้งาน และลดความเสี่ยงของผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนของงบเหลือจ่าย (งบค่าเสื่อม) ก่อนปีงบประมาณ 2558

 

ดาวน์โหลดเอกสารอ่าน : 357
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ (Aortic Stent Graft)ที่ใช้ในช่องอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16-03-2018)
ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ (Aortic Stent Graft)ที่ใช้ในช่องท้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16-03-2018)
ประกวดราคาซื้อสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้าด้วยขดลวดหุ้มกราฟท์ (Peripheral Stent Graft)ที่ใช้ในช่องท้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16-03-2018)
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารสถานที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16-03-2018)
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (14-03-2018)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (14-03-2018)