โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤตรวม 8 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)ลงประกาศเมื่อ : วันศุกร์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2560


ด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤตรวมศูนย์ 8 เตียง จำนวน 1 ชุด งบประมาณทั้งสิ้น 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)            เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพชำรุดจากการใช้งาน และลดความเสี่ยงของผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนของงบเหลือจ่าย (งบค่าเสื่อม) ก่อนปีงบประมาณ 2558

 

ดาวน์โหลดเอกสารอ่าน : 557
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) (19-09-2018)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (18-09-2018)
เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อ ALS with evaluation and feedback ระบบจำลองสถานการณ์ทางการแพทย์เสมือนจริงเพื่อฝึกทักษะชนิดไร้สาย (18-09-2018)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง น้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBs Ag) ของผู้บริจาคโลหิต (17-09-2018)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง น้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันไวรัสเอชไอวี (Anti-HIV) ของผู้บริจาคโลหิต (17-09-2018)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง น้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV) ของผู้บริจาคโลหิต (17-09-2018)