โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : เอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤตรวม 8 เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)ลงประกาศเมื่อ : วันศุกร์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2560


ด้วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อเครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์ภาวะวิกฤตรวมศูนย์ 8 เตียง จำนวน 1 ชุด งบประมาณทั้งสิ้น 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)            เพื่อทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพชำรุดจากการใช้งาน และลดความเสี่ยงของผู้รับบริการและผู้ปฏิบัติงาน ด้วยเงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุนของงบเหลือจ่าย (งบค่าเสื่อม) ก่อนปีงบประมาณ 2558

 

ดาวน์โหลดเอกสารอ่าน : 694
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท Electromygram ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12-12-2018)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (11-12-2018)
ประกวดราคาซื้อระบบเสียงตามสายภายในอาคาร ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (07-12-2018)
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดแขวนเครื่องมือแพทย์กับเพดาน พร้อมระบบก๊าซทางการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06-12-2018)
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06-12-2018)
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06-12-2018)