โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : อย. ขอความร่วมมือประชาชน แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนซื้อยาแก้แพ้ แก้ไอ แก้ไขปัญหาเยาวชน นำยาไปใช้ในทางที่ผิดร่วมกันลงประกาศเมื่อ : วันจันทร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558


อย. ขอความร่วมมือจากประชาชน ในการแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้กับร้านขายยา ก่อนซื้อยาในกลุ่ม ที่มีความเสี่ยงในการนำไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ ยาน้ำเชื่อมแก้แพ้ แก้ไอ ยาแก้ปวดทรามาดอล เพื่อควบคุมสถานการณ์ปัญหา เพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค และแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกัน

 

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีปัญหา การใช้ยาในทางที่ไม่เหมาะสมของกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ที่มีการนำยาแก้ปวดผสมกับยาน้ำเชื่อมแก้แพ้ แก้ไอ มาเสพ เพื่อให้เกิดฤทธิ์มึนเมา ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ และเป็นปัญหาของสังคมในวงกว้าง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้มีมาตรการออกประกาศกำหนดให้มีการจำกัดจำนวน การจำหน่ายและกระจายยากลุ่มนี้ โดยกำหนดให้เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านขายยาจะต้องจัดทำ บัญชีการขายยากลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ โดยระบุชื่อ-นามสกุลของผู้ซื้อ เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการจ่ายยา

ทั้งนี้ อย. จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในการแจ้งชื่อ-นามสกุลก่อนการซื้อยากลุ่มยาน้ำเชื่อม แก้แพ้ แก้ไอ และ ยาแก้ปวดทรามาดอล เพื่อประโยชน์ในการป้องกันวัยรุ่นและเยาวชน นำยาไปใช้ ในทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้ทางร้านขายยาสามารถจัดทำรายงานการขายยา เพื่อใช้ในการติดตาม เฝ้าระวังในการคุ้มครองผู้บริโภคและป้องกันการรั่วไหลของยาเหล่านี้ออกนอกระบบสาธารณสุขต่อไป ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวเสริมว่า การที่ประชาชนให้ชื่อ-นามสกุล ของผู้ใช้ยาหรือผู้ซื้อยากับเภสัชกรที่ปฏิบัติการในร้านขายยา จะช่วยให้เภสัชกรทำทะเบียนประวัติ เพื่อติดตามความปลอดภัยการใช้ยาของผู้ป่วยได้ดีขึ้น อย่างไรก็ดี หากจะใช้ ชื่อ-นามสกุลในการทำบัญชี เพื่อการควบคุมกำกับการใช้ยากลุ่มที่มีปัญหา ควรจะต้องมีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทั้งประเทศ ควบคู่ด้วย จึงจะสามารถกำกับได้ตามวัตถุประสงค์ ป้องกันการเวียนซื้อซ้ำของผู้ประสงค์นำไปใช้ในทาง ที่ไม่เหมาะสม อย. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือจากประชาชน ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว และขอความร่วมมือผู้ปกครองในการช่วยกันดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิด ไม่ให้นำยาไปใช้ในทาง ที่ผิด เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกัน เลขาธิการฯ อย. กล่าวในที่สุด

 

********************************************* กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค 21 สิงหาคม 2558 ข่าวแจก 96 / ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร 0 2 590 7117 , 7123 โทรสาร 0 2 591 8474 http://www.fda.moph.go.th/
แหล่งข่าวโดย » สำนักสารนิเทศอ่าน : 3717
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ปี 68 ตั้งเป้าลด 30% 'เด็กติดเค็ม' (26-03-2019)
QR Code สู่อาหารปลอดภัย (16-08-2017)
อย. ขอความร่วมมือประชาชน แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนซื้อยาแก้แพ้ แก้ไอ แก้ไขปัญหาเยาวชน นำยาไปใช้ในทางที่ผิดร่วมกัน (24-08-2015)
เช็ค 9 สัญญาณอันตราย ก่อนโรคไข้เลือดออกระบาด (14-05-2013)
เฝ้าระวัง 3 โรคไวรัส (14-05-2013)
คุมเข้มเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (14-05-2013)