โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข

 

  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการลงประกาศเมื่อ : วันพุธ ที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558


จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

รายการที่ ๑  เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์   จำนวน ๑  เครื่อง

รายการที่ ๒ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงขนาดกลาง จำนวน ๑ เครื่อง

รายการที่ ๓ ชุดสว่านเจาะและเลื่อยตัดกระดูกมาตรฐาน จำนวน ๒ ชุด

+++ ราคากลาง

+++spect รายการที่ ๑

+++spect รายการที่ ๒

+++spect รายการที่ ๓

+++ร่าง TOR

+++ร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออ่าน : 2349
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (25-02-2015)
ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา (11-02-2015)