: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ : :

[ Alissara ]
ชื่อ-นามสกุล : 
อลิศรา ทัศนิยม
ชื่อเล่น : 
เดีย
วันเกิด : 
21/9/2527
อายุ : 
33
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
Alisthee@gmail.com  
ที่อยู่ : 
436
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
พังงา
รหัสไปรษณีย์ : 
82000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0824114357
อาชีพ : 
รับราชการ
การศึกษา : 
ปริญญาตรี