: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ : :

[ Kanzang ]
ชื่อ-นามสกุล : 
Komsan Sangworn
ชื่อเล่น : 
Boy
วันเกิด : 
22/3/2534
อายุ : 
26
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
ddforyou2016@gmail.com  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
0980216293
อาชีพ : 
พนักงานทั่วไป
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนต้น