[x] ปิดหน้าต่างนี้
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
ปฏิทินการศึกษา  

 

ปฏิทินการศึกษา
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ร่วมกับสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ปีการศึกษา 2554
---------------------------
 
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
1.วันลงทะเบียน                                                         ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
2.โครงการนิเทศการศึกษาก่อนขึ้นชั้นคลินิก             วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2554
3. เปิดเรียน (46 สัปดาห์) เริ่มเรียน รายวิชา               วันจันทร์ที่ 4 เมษายน-12 มิถุนายน2554
การแก้ปัญหาหลักทางคลินิก
เทคโนโลยีรังสีวินิจฉัย
และนิติเวชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  (12 สัปดาห์) 
4.เดินทางไปโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ย้ายเข้าหอพัก  วันอังคารที่14-วันพฤหัสบดีที่16มิถุนายน 554
และพบอาจารย์ที่ปรึกษา
    รับน้องข้ามเกาะ                                                     วันศุกร์ที่17-วันเสาร์ที่18 มิถุนายน 2554
5. ปฐมนิเทศระเบียบการปฏิบัติตัว เตรียมขึ้น WARD วันอาทิตย์ที่ 19มิถุนายน 2554
ซ้อมพิธีฉลองเสื้อกาวน์         
6. พิธีฉลองเสื้อกาวน์                                                  วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554                           
                                                                                    เวลา 08.00-12.00น.
7. ขึ้น WARD ใหม่                                                      วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2554
8. งานวันไหว้ครู                                                          ต้นเดือนกรกฎาคม 2554
9. สอบลง WARD                                                       วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2554
10.ขึ้น WARD ใหม่                                                     วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2554
11. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ                                         วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2554
12. สอบลง WARD                                                     วันพุธที่ 21 กันยายน 2554
13. งานวันมหิดล                                                         วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ที่22-23 กันยายน 2554
14. ขึ้น WARD ใหม่                                                    วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2554
15. สอบลง WARD                                                     วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2554
16. ขึ้น WARD ใหม่                                                    วันจันทร์ที่14 พฤศจิกายน 2554
17. งานกีฬาสีกองเชียร์                                                เดือนพฤศจิกายน- เดือนธันวาคม 2554
18. สอบลง WARD                                                     วันพฤหัสบดีที่29 ธันวาคม 2554
19. งานอวยพรปีใหม่อาจารย์                                       วันศุกร์ที่ 30ธันวาคม2554
และเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ นศพ.                               
20. ขึ้น WARD ใหม่(เวชศาสตร์ครอบครัว,                 วันจันทร์ที่ 2 มกราคม 2555  
รพ.ตำรวจ,กิจกรรมวิชาเลือก)                
21. สอบลงกอง                                                           วันศุกร์ที่24 กุมภาพันธ์ 2555
22. วันสุดท้ายของการเรียน                                         วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555
23. รายวิชาส่งเกรดลงกอง                                          วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555
24. ประชุมคณะกรรมการการศึกษาระยะที่ 3                วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2555
     - พิจารณาเกรดและสอบซ่อม
     - ประกาศรายละเอียดการสอบซ่อม
25. สอบซ่อม (ประมาณ 6 สัปดาห์)                             วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2555 ถึง
                                                                                     วันพุธที่ 11 เมษายน 2555
26. รายวิชาส่งเกรดซ่อม                                              เช้า วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2555
27. ประชุมคณะกรรมการการศึกษาระยะที่ 3                บ่าย วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2555
     - พิจารณาผลการสอบซ่อมและเกรด
     - ประกาศผลการสอบซ่อม
28. ปิดภาคเรียน (7 สัปดาห์)                                        วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ถึง
                                                                                     วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2555
  

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต Power by : AtomyMaxsite 1.50