[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : เฝ้าระวัง 3 โรคไวรัสลงประกาศเมื่อ : วันอังคาร ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สั่งสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัดเฝ้าระวังโรคทางเดินหายใจจาก 3 ไวรัสอันตราย ได้แก่ ไข้หวัดนกสายพันธุ์ H7N9 สายพันธุ์ H5N1 และโคโรนาไวรัส 2012

เน้นเครือข่ายทุกหน่วยงานเตรียม ความพร้อม ซ้อมแผนฯ และเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ 4 กลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางกลับจากต่างประเทศ ผลการเฝ้าระวังจนถึงขณะนี้ยังไม่พบสัญญาณผิดปกติใดๆ เน้นย้ำประชาชนทุกคนขอให้ยึดหลักความสะอาด ล้างมือบ่อยๆ กินอาหารสุก สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเป็นไข้หวัด หลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ปีกทุกชนิด และออกกำลังกายทุกวัน เสริมความแข็งแกร่งระบบภูมิต้านทานโรคในตัว เนื่องจากทั้ง 3 โรคนี้ยังไม่มีวัคซีนฉีดป้องกัน

นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ สัมภาษณ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคทางเดินหายใจรุนแรงที่เกิดจากเชื้อไวรัส 3 ชนิด ได้แก่ ไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H7N9 ไข้หวัดนกสายพันธุ์เดิมคือ H5N1และโคโรนาไวรัส 2012 (Coronavirus 2012) ว่า แม้ว่า ประเทศไทยจะไม่พบผู้ป่วยจากเชื้อไวรัสทั้ง 3 ชนิดในประเทศก็ตาม แต่ไทยได้จัดให้ 3 โรคนี้มีความสำคัญในระดับสูง และจะยึดแนวทางปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัย และความมั่นใจแก่ประชาชนทุกคน ทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ โดยเน้นความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังโรคในระดับพื้นที่ ดำเนินการทั้งในผู้ป่วย ในสัตว์ปีกทุกชนิดทั้งสัตว์ปีกเลี้ยงและในธรรมชาติ เป็นทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และในโรงพยาบาล

ขณะนี้ ได้สั่งการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกระดับ รวมทั้งประสานโรงพยาบาลเอกชนให้เตรียมความพร้อม จัดให้มีการซ้อมแผนรับมือ และเน้นการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ป่วยปอดบวมทุกราย ให้ซักประวัติ 1.การเดินทางจากต่างประเทศ 2.ประวัติบุคคลอื่นในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดที่มีอาการปอดบวม 3.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 4.ประวัติสัมผัสสัตว์ปีก โดยเน้นย้ำพิเศษแม้ไม่มีประวัติดังกล่าว แต่ถ้าหาสาเหตุไม่ได้ก็ให้ถือว่าต้องรายงานเพื่อสอบสวนโรคและเก็บตัวอย่าง ส่งตรวจอย่างละเอียดทั้ง 3 โรคดังกล่าว ปัจจุบันห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และมหาวิทยาลัย ภายใต้เครือข่ายยุทธศาสตร์โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ มีศักยภาพสามารถตรวจยืนยันได้ และมีความร่วมมือกันอย่างดี

ทางด้านนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าว ว่า ผลการติดตามเฝ้าระวังในกลุ่มผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ทั่วประเทศปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -1 พฤษภาคม 2556 พบผู้ป่วย 18,005 ราย ไม่มีเสียชีวิต ผลการตรวจเชื้อพบเป็นเชื้อตามฤดูกาล ส่วนผู้ป่วยโรคปอดบวมทั่วประเทศมีรายงาน 60,376 ราย เสียชีวิต 303 ราย แนวโน้มการป่วยทั้ง 2 โรคลดลงเมื่อเทียบปีที่ผ่านมา ผลการตรวจเชื้อไม่พบเชื้อไวรัสทั้ง 3 ชนิด

ในการป้องกันโรคดังกล่าว ทั่วโลกยังไม่มีวัคซีนฉีดป้องกัน แต่โรคไข้หวัดนกทั้งสองสายพันธุ์เป็นโรคที่มียารักษา ผู้ที่มีอาการป่วยเป็นคล้ายไข้หวัดใหญ่ภายหลังเดินทางกลับจากต่างประเทศ ได้แก่ ไข้สูง ไอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ขอให้รีบไปพบแพทย์เพื่อการดูแลที่ถูกต้องและป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ระบาด ประชาชนทุกคนควรดูแลป้องกันตัวเองด้วยการล้างมือฟอกด้วยสบู่บ่อยๆ การล้างมือจะช่วยกำจัดเชื้อโรคที่ติดอยู่ตามฝ่ามือ ซอกนิ้ว ซอกเล็บลงได้ประมาณร้อยละ 80 การกินอาหารที่ปรุงสุกแล้ว โดยเฉพาะสัตว์ปีกและไข่ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อเป็นไข้หวัด เพื่อช่วยลดการแพร่เชื้อสู่คนอื่นรวมทั้งขอให้พักผ่อนที่บ้านจนกว่าจะหาย นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีก โดยเฉพาะเด็กๆ ขอให้ผู้ปกครองเพิ่มความระมัดระวัง ส่วนในกลุ่มของผู้ทำงานสัมผัสสัตว์ปีก เช่น ผู้เลี้ยง ผู้ขนส่ง ชำแหละและจำหน่ายสัตว์ปีก ขอให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์เพื่อป้องกันการติดเชื้อ ประการสำคัญจะต้องไม่นำสัตว์ปีกที่ป่วยหรือตามมาชำแหละขายหรือรับประทาน อย่างเด็ดขาดควรหลีกเลี่ยงสัมผัสสัตว์ปีกทุกชนิด

ทางด้านนายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กล่าว ว่า จากการติดตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจรุนแรง ได้แก่ เชื้อโคโรนาไวรัส 2012 องค์การอนามัยโลกรายงานตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2555- 8พฤษภาคม 2556 พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ 30 ราย เสียชีวิต 18 ราย ใน 5 ประเทศ คือจอร์แดน การ์ตา ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ และอังกฤษ องค์การอนามัยโลกได้ให้ทุกประเทศเฝ้าระวังโรคเป็นพิเศษในกลุ่มผู้ป่วยปอดบวม ที่หาสาเหตุไม่ได้ชัดเจน ไม่ได้มีข้อแนะนำจำกัดหรือข้อห้ามการเดินทาง ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศหากมีอาการไม่สบาย ให้รีบพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง ขณะเดียวกัน ขณะนี้มีรายงานเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของโปรเมด ว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสชนิดนี้อีก 1 รายที่ประเทศฝรั่งเศส

สำหรับสถานการณ์ของโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H7N9 องค์การอนามัยโลกรายงานยังคงพบในจีนและไต้หวัน ยอดจนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 มีผู้ป่วยยืนยันทั้งหมด 130 ราย เสียชีวิต 31 ราย ยังไม่พบหลักฐานการติดเชื้อจากคนสู่คน ส่วนไข้หวัดนกสายพันธุ์ เอช 5 เอ็น 1 ที่มีรายงานตั้งแต่พ.ศ. 2546 ยังคงมีรายงานทุกปี จำนวนรวมจนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2556 มีผู้ป่วยทั่วโลก 622 ราย เสียชีวิต 371 ราย ใน 15 ประเทศ ในปี 2556 นี้มีรายงานผู้ป่วย 12 ราย เสียชีวิต 11 ราย ใน 3 ประเทศ ได้แก่ อียิปต์ จีน และกัมพูชา

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจอ่าน : 3925
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ปี 68 ตั้งเป้าลด 30% 'เด็กติดเค็ม' (26-03-2019)
QR Code สู่อาหารปลอดภัย (16-08-2017)
อย. ขอความร่วมมือประชาชน แจ้งชื่อ-นามสกุล ก่อนซื้อยาแก้แพ้ แก้ไอ แก้ไขปัญหาเยาวชน นำยาไปใช้ในทางที่ผิดร่วมกัน (24-08-2015)
เช็ค 9 สัญญาณอันตราย ก่อนโรคไข้เลือดออกระบาด (14-05-2013)
เฝ้าระวัง 3 โรคไวรัส (14-05-2013)
คุมเข้มเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (14-05-2013)