[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลจากเลือดปลายนิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ลงประกาศเมื่อ : วันอังคาร ที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563


จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดตรวจวิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลจากเลือดปลายนิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) รายละเอียดตาม

(ร่าง) ประกาศ

ราคากลาง

คุณลักษณะเฉพาะ

Performancesอ่าน : 66
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสารชนิดขาว-ดำ จำนวนประมาณการจะเช่า 160 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (25-11-2020)
ประกวดราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (24-11-2020)
เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23-11-2020)
เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อขวดอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียในกระเเสเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23-11-2020)
เผยเเพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียหรือยีสต์ และชุดทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23-11-2020)
เรื่อง : ประกาศ ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ ชนิดมีสารสีเหลือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23-11-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CRP,hsCRP วิธี Immunochromatography sandwich assay โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23-11-2020)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเลี้ยงเชื้อเตรียมสำเร็จพร้อมใช้งาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18-11-2020)
เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวิเคราะห์หาปริมาณน้ำตาลจากเลือดปลายนิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17-11-2020)
เผยเเพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวัดปริมาณ gas ในเลือดอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17-11-2020)