[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : รับสมัครบุคคล ขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชน เพื่อใช้สิทธิคัดเลือก อคม.ระดับเขตพื้นที่ลงประกาศเมื่อ : วันเสาร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563


ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและมาตรฐานระดับเขตพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อ ๑๐) ให้สำนักงานสาขาเขตพื้นที่ จัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชน ๙ ด้าน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ประสงค์ใช้สิทธิคัดเลือกอนุกรรมการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ ที่องค์กรเอกชนนั้นตั้งอยู่

โดยขณะนี้ คณะอนุกรรมการฯ ชุดเดิมหมดวาระลงแล้ว สำนักงานฯ จึงประกาศ รับสมัครบุคคล เพื่อขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชนตามประกาศคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การคัดเลือกและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและมาตรฐานระดับเขตพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ข้อ ๑๐) ให้สำนักงานสาขาเขตพื้นที่ จัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชน ๙ ด้าน ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ประสงค์ใช้สิทธิคัดเลือกอนุกรรมการยื่นคำขอขึ้นทะเบียน ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ ที่องค์กรเอกชนนั้นตั้งอยู่ โดยขณะนี้ คณะอนุกรรมการฯ ชุดเดิมหมดวาระลงแล้ว สำนักงานฯ จึงประกาศ รับสมัครบุคคล เพื่อขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง :อ่าน : 69
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร (05-08-2020)
การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health and Wellness) (05-08-2020)
รับสมัครบุคคล ขึ้นทะเบียนองค์กรเอกชน เพื่อใช้สิทธิคัดเลือก อคม.ระดับเขตพื้นที่ (01-08-2020)
ทันตแพทย์จุฬา รุ่น 32 และบริษัทพีวีเอ็ม จำกัด บริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องฉายแสงรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิด (30-07-2020)
บริษัท ซีบีอาร์อี(ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงินเข้ากองทุนโควิด-19 จำนวน 79,650 บาท (30-07-2020)
นายระพิน ยอดต่อ มอบเงิน จำนวน 500,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (30-07-2020)
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (30-07-2020)
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมในโรงพยาบาล (24-07-2020)
บริษัท โฟโตไบโอแคร์ จำกัดมอบเงิน จำนวน 40,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ (14-07-2020)
ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ภูเก็ต - พังงา บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท (10-07-2020)