[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย บริจาคถุงยากระดาษลงประกาศเมื่อ : วันพุธ ที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ.2562


คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย บริจาคถุงยากระดาษ เพื่อให้แก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมี ภญ.สุวิมล อนันต์ศิริภัณฑ์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.วชิระภูเก็ต เป็นผู้รับมอบอ่าน : 504
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

รับมอบเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องผลิตอ๊อกซิเจน (17-04-2019)
กิจกรรม To Be Number One Phuket Family Run 2019 (09-04-2019)
คุณประภาพร เลาวณาภิบาล บริจาคเงินจำนวน 110,000 บาท เพื่อสมทบทุนบูรณะอาคารบุญพัฒน์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (09-04-2019)
ประกาศเก็บค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินที่มารับบริการคลินิกนอกเวลา (09-04-2019)
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในงานมหกรรมคุณภาพ "การจัดการความรู้และงานวิจัย ครั้งที่ 6/2562 เขตสุขภาพที่ 11" (03-04-2019)
รับการติดตามการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานบริการสุขภาพ (03-04-2019)