[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดศูนย์ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ( One Day Surgery )ลงประกาศเมื่อ : วันเสาร์ ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.09 น. นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานเปิดศูนย์ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ( One Day Surgery ) โดยมีพระครูบรรพตสารธรรม (ชาตรี กนฺตสีโล) เจ้าอาวาสวัดเขารังสามัคคี ทำพิธีเจิมป้ายหน้าศูนย์ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ มีคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแผลเล็ก และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิด บริเวณหน้าห้องผ่าตัด ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ลดความแออัด ผู้ป่วยไม่ต้องรอคิวนาน ลดระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาลของผู้ป่วย ลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล และลดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเนื่องมาจากการรับการรักษาเป็นระยะเวลานานอ่าน : 256
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประกาศเรียกคืนยารักษาโรคความดันโลหิตสูง ลอซาร์แทน (Losartan) (20-03-2019)
รพ.วชิระภูเก็ตรับมอบ ถุงผ้าลดโลกร้อน จากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ตและพังงา (20-03-2019)
ศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพบริการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (18-03-2019)
บริษัท อุดมทรัพย์ไพบูลย์ มอบเงินเพื่อบูรณะอาคารบุญพัฒน์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 1,000,000 บาท (07-03-2019)
ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชที่ 6 (07-03-2019)
บุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมเดิน-วิ่ง ขึ้นเขารัง (07-03-2019)