[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดศูนย์ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ( One Day Surgery )ลงประกาศเมื่อ : วันเสาร์ ที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561


วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.09 น. นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นประธานเปิดศูนย์ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ( One Day Surgery ) โดยมีพระครูบรรพตสารธรรม (ชาตรี กนฺตสีโล) เจ้าอาวาสวัดเขารังสามัคคี ทำพิธีเจิมป้ายหน้าศูนย์ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ มีคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสาขาการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับและการผ่าตัดแผลเล็ก และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิด บริเวณหน้าห้องผ่าตัด ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ลดความแออัด ผู้ป่วยไม่ต้องรอคิวนาน ลดระยะเวลาในการอยู่โรงพยาบาลของผู้ป่วย ลดอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล และลดค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเนื่องมาจากการรับการรักษาเป็นระยะเวลานานอ่าน : 54
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

โครงการ “Hospitality For Hospital” โดยนักศึกษาคณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต บริจาคของใช้สำหรับผู้ป่วย พร้อมเงิน จำนวน 11,273.25 (14-11-2018)
ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง "รู้เท่าทัน กับโรคสมองเสื่อม" (14-11-2018)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “เบาหวานและครอบครัว” The Family and Diabetes (14-11-2018)
คุณทรงชัย สุธาประดิษฐ์ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาทเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (14-11-2018)
ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีภูเก็ต รุ่น...บานชื่น’24 มอบเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่แผนกกุมารเวชกรรม (14-11-2018)
คุณรุ่งทิวา กุลสถิตย์ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (03-11-2018)