[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2018ลงประกาศเมื่อ : วันพุธ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2561


       เพื่อเป็นการส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีผลงานการปรับปรุงการให้บริการที่เหมาะสม จึงขอเชิญท่าน ส่งผลงานสมัครขอรับรางวัล  United Nations Public Service Awards 2018 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถดาวน์โหลดข้อมูลการสมัครได้ที่เว็บไซด์ https://www.opdc.go.th/special.php?spc_id=1&content_id=3667

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
ขอเชิญสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awardsอ่าน : 713
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

คุณรุ่งทิวา กุลสถิตย์ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (03-11-2018)
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดศูนย์ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ( One Day Surgery ) (03-11-2018)
คุณพิกุล จิรัฐสุขวัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (03-11-2018)
คุณศรีรัตน์ บุณย์กิตติ และลูกหลาน บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (03-11-2018)
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมแสดงความอาลัย คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา (31-10-2018)
โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ : เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (31-10-2018)