[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : สมาคมนักบริหารสาธารณสุข รับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการลงประกาศเมื่อ : วันพุธ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2561


สมาคมนักบริหารสาธารณสุข ขอเชิญผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกำหนดเข้ารับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยให้ลงทะเบียนการเข้ารับการอบรมได้ที่ www.cpha.ac.th/samakom/ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
สมาคมนักบริหารสาธารณสุข ประกาศรับสมัครเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการอ่าน : 10231
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

คุณรุ่งทิวา กุลสถิตย์ บริจาคเงิน จำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (03-11-2018)
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดศูนย์ผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ ( One Day Surgery ) (03-11-2018)
คุณพิกุล จิรัฐสุขวัฒน์ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (03-11-2018)
คุณศรีรัตน์ บุณย์กิตติ และลูกหลาน บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (03-11-2018)
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมแสดงความอาลัย คุณวิชัย ศรีวัฒนประภา (31-10-2018)
โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ : เสริมสร้างกลไกป้องกันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (31-10-2018)