[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : แจ้งแนวทางปฎิบัติเสนอรายชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดลงประกาศเมื่อ : วันพุธ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2561


    แจ้งแนวทางปฎิบัติเสนอรายชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดเพิ่มเติม ดังนี้
1.ส่วนราชการเสนอรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ ได้แต่ละประเภทและระดับ กลุ่มละ 1 คน และจัดส่งเอกสารให้จังหวัด จำนวน 10 ชุด/คน
2.กำหนดให้ผู้เสนอตัวเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก เข้าร่วมประชุมและแนะนำประวัติ ผลงาน ต่อคณะกรรมการ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น 1

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ
จังหวัดภูเก็ต แจ้งแนวทางปฎิบัติเสนอรายชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดอ่าน : 2714
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประชุมวิชาการสัญจรด้านโรคติดเชื้อเด็ก PED-ID จุฬาฯ- รพ.วชิระภูเก็ต (21-03-2018)
แจ้งแนวทางปฎิบัติเสนอรายชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัด (17-01-2018)
เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม (10-10-2017)
ขยายส่งผลงานมหกรรมคุณภาพและวิชาการเขต 11 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560 (17-08-2017)
โครงการประชุมวิชาการ "การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561" (24-07-2017)
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) (28-03-2017)
สามเหลี่ยมหรรษา นวัตกรรมช่วยการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกหน้าแข้งส่วนหัว (16-01-2017)