[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : ขยายส่งผลงานมหกรรมคุณภาพและวิชาการเขต 11 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560ลงประกาศเมื่อ : วันพฤหัสบดี ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560


ขยายส่งผลงานมหกรรมคุณภาพและวิชาการเขต 11   ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560

ผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าประกวด มหกรรมคุณภาพและวิชาการครั้งที่ 4/2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กันยายน 2560 ณ โรงแรมภูเก็ตออร์คิด รีสอร์ทแอนด์สปา โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ได้ที่อีเมล์ vcrmama@gmail.com
        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ โทร.076-361234 ต่อ 6506-7
เอกสารที่เกี่ยวข้อง


แบบฟอร์มนำเสนอผลงาน
ใบจองห้องพัก จากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 อ่าน : 2955
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประชุมวิชาการสัญจรด้านโรคติดเชื้อเด็ก PED-ID จุฬาฯ- รพ.วชิระภูเก็ต (21-03-2018)
แจ้งแนวทางปฎิบัติเสนอรายชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัด (17-01-2018)
เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม (10-10-2017)
ขยายส่งผลงานมหกรรมคุณภาพและวิชาการเขต 11 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560 (17-08-2017)
โครงการประชุมวิชาการ "การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561" (24-07-2017)
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) (28-03-2017)
สามเหลี่ยมหรรษา นวัตกรรมช่วยการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกหน้าแข้งส่วนหัว (16-01-2017)