[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : โครงการประชุมวิชาการ "การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561"ลงประกาศเมื่อ : วันจันทร์ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2560


  แบบตอบรับและลงทะเบียน การเข้าร่วมประชุมวิชาการ

  ใบจองห้องพักโรงแรมรอยัล

 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ 076 - 233 333 ต่อ 3450 – 3451

  ใบจองห้องพักโรงแรมเมอร์ลิน

 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน 076 - 212 866 ถึง 70

  ใบจองห้องพักโรงแรมเพิร์ล
 โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต 076 - 211044 ต่อ 110 หรือ 111

 โรงแรมภูคีตา เบอร์โทร 076-241427 , 086-4755678

 โรงแรมแกรนด์สุพิชฌาย์ 076-684068

 โรงแรมบูกิตตา 076-215712

 

  ลงทะเบียน

  OR Code สำหรับลงทะเบียน

QR Code ไลน์กลุ่มสำหรับสอบถาม

เมื่อชำระเงินแล้ว ให้ส่งสำเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียน ภายใน วันที่12 มีนาคม 2561
ทางโทรสาร หมายเลข 076 - 361 333 และ 076 - 361 300
ทาง e-mail khunat058@gmail.com pairoj871@gmail.com


ผู้ประสานโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายคุณัฐฐ์ มากวิสิฐธนธร โทร 089 - 6523995
                                               นายไพโรจน์ ธนวุฒิวงศ์เกษม โทร 092 - 2861268
                                               นายอรรถวุฒิ แก้วอินทร์ โทร 095 - 4235999อ่าน : 6220
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประชุมวิชาการสัญจรด้านโรคติดเชื้อเด็ก PED-ID จุฬาฯ- รพ.วชิระภูเก็ต (21-03-2018)
แจ้งแนวทางปฎิบัติเสนอรายชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัด (17-01-2018)
เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม (10-10-2017)
ขยายส่งผลงานมหกรรมคุณภาพและวิชาการเขต 11 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560 (17-08-2017)
โครงการประชุมวิชาการ "การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561" (24-07-2017)
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) (28-03-2017)
สามเหลี่ยมหรรษา นวัตกรรมช่วยการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกหน้าแข้งส่วนหัว (16-01-2017)