[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook)ลงประกาศเมื่อ : วันอังคาร ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2560


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้เพิ่มช่องทางในการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายให้สามารถรับรู้ รับทราบข้อมูลข่าวสารของกระทรวงสาธารณสุขได้สะดวก รวดเร็ว ผ่าน Social Media (Facebook) โดยบุลากรทุกคนสามารถเลือกติดตามข้อมูลข่าวสารที่สนใจตามเนื้อหาของแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้

1.HR4Health ( www.facebook.com/HR4Health )

2.Health Talk ( www.facebook.com/HealthForTalk )

3.ปฐมภูมิ 4.0 ( www.facebook.com/Primarycare4.0 )

รายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารแนบต่อไปนี้

 อ่าน : 3239
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประชุมวิชาการสัญจรด้านโรคติดเชื้อเด็ก PED-ID จุฬาฯ- รพ.วชิระภูเก็ต (21-03-2018)
แจ้งแนวทางปฎิบัติเสนอรายชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัด (17-01-2018)
เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม (10-10-2017)
ขยายส่งผลงานมหกรรมคุณภาพและวิชาการเขต 11 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560 (17-08-2017)
โครงการประชุมวิชาการ "การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561" (24-07-2017)
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) (28-03-2017)
สามเหลี่ยมหรรษา นวัตกรรมช่วยการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกหน้าแข้งส่วนหัว (16-01-2017)