[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : สามเหลี่ยมหรรษา นวัตกรรมช่วยการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกหน้าแข้งส่วนหัวลงประกาศเมื่อ : วันจันทร์ ที่ 16 เดือน มกราคม พ.ศ.2560


     งานห้องผ่าตัด  โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ใช้นวัตกรรม "สามเหลี่ยมหรรษา" ช่วยในการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกหน้าแข้งส่วนหัว    ส่งผลให้การจัดท่าผู้ป่วยรวดเร็วขึ้น ลดระยะเวลาการผ่าตัด จากเดิม 2 ชั่วโมง เหลือ หนึ่งชั่วโมงครึ่ง และลดกำลังงานพยาบาลจากเดิม 3 คน เหลือ 2 คน  ผู้ให้บริการ/ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น จาก 80% เป็น 100%

    ผู้สนใจสามารถเข้าชมรายละเอียดผลงานได้ ที่นี่

    อ่าน : 3797
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประชุมวิชาการสัญจรด้านโรคติดเชื้อเด็ก PED-ID จุฬาฯ- รพ.วชิระภูเก็ต (21-03-2018)
แจ้งแนวทางปฎิบัติเสนอรายชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัด (17-01-2018)
เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม (10-10-2017)
ขยายส่งผลงานมหกรรมคุณภาพและวิชาการเขต 11 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560 (17-08-2017)
โครงการประชุมวิชาการ "การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561" (24-07-2017)
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) (28-03-2017)
สามเหลี่ยมหรรษา นวัตกรรมช่วยการผ่าตัดใส่เหล็กดามกระดูกหน้าแข้งส่วนหัว (16-01-2017)