[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : ประกันสังคม: เปลี่ยนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ประจำปี 2559ลงประกาศเมื่อ : วันอาทิตย์ ที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2559


 

ผู้ประกันตน สามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ประจำปี 2559 โดยสามารถเปลี่ยนได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัด หรืองานประกันสังคม รพศ.วชิระภูเก็ต ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม 2559
โดยเตรียมเอกสารดังนี้
สำเนาบัตรประชาชน
บัตรรับรองสิทธิใบเดิม
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
076-361217 , 076-361234 ต่อ 1152,1155อ่าน : 5215
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

แนวทางการให้บริการทางการแพทย์กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินในเทศกาลวันหยุด (ใช้ทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) (29-09-2020)
ลูกจ้างเจ็บป่วยจากงาน เข้ารับบริการตรวจวินิจฉัยโรค ได้ที่คลินิกโรคจากการทำงาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (12-08-2019)
หากเจ็บป่วยเรื้อรัง ขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้จากประกันสังคมได้ (12-08-2019)
ประกันสังคม: เปลี่ยนสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ ประจำปี 2559 (10-01-2016)