[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412


  

::ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่อง : ขอเชิญร่วมงานพิธีวางพวงมาลาและสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ปี 2557ลงประกาศเมื่อ : วันจันทร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557


ด้วยจังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงานพิธีวางพวงมาลาและสดุดีท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ในวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๙ น. ณ อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร (สี่แยกท่าเรือ) ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง
จ.ภูเก็ต  ในการนี้ ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม ตามเอกสารที่แนบ และส่งรายชื่อได้ที่ฝ่ายธุรการ
ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๗  รถออกจาก ๐๗.๐๐ น. (กายแต่งกาย ข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติ กากีคอพับ)อ่าน : 3071
10 ข่าวในหมวดหมู่เดียวกัน

ประชุมวิชาการสัญจรด้านโรคติดเชื้อเด็ก PED-ID จุฬาฯ- รพ.วชิระภูเก็ต (21-03-2018)
แจ้งแนวทางปฎิบัติเสนอรายชื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัด (17-01-2018)
เชิญชวนเสนอรายชื่อบุคลากรในหน่วยงานเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม (10-10-2017)
ขยายส่งผลงานมหกรรมคุณภาพและวิชาการเขต 11 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2560 (17-08-2017)
โครงการประชุมวิชาการ "การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561" (24-07-2017)
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Media (Facebook) (28-03-2017)