[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง
โพสต์เมื่อ : 22 พ.ค. 2563 : 14:28
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ให้ตำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ และนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ   (view: 170)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
โพสต์เมื่อ : 15 พ.ค. 2563 : 09:22
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง   (view: 322)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
โพสต์เมื่อ : 23 ธ.ค. 2562 : 18:18
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์   (view: 1049)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล
โพสต์เมื่อ : 20 ธ.ค. 2562 : 10:16
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล   (view: 680)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ขอเลื่อน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โพสต์เมื่อ : 20 ธ.ค. 2562 : 09:58
ขอเลื่อน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์   (view: 779)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
โพสต์เมื่อ : 9 ธ.ค. 2562 : 09:15
รับสมัครงานตามภารกิจ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื่อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี 2563 ได้รับเงินสนันสนุนเงินนอกงบประมาณ ภายใต้แหล่งงบประมาณจากศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข   (view: 881)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักโภชนาการ
โพสต์เมื่อ : 29 พ.ย. 2562 : 09:14
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักโภชนาการ   (view: 641)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
โพสต์เมื่อ : 25 พ.ย. 2562 : 11:25
รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์   (view: 1054)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
โพสต์เมื่อ : 18 พ.ย. 2562 : 09:11
ประกาศจังหวัดภูเก็ต รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 พนักงานราชการตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์   (view: 636)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 ตำแหน่ง นักโภชนาการ
โพสต์เมื่อ : 6 พ.ย. 2562 : 15:29
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 ตำแหน่ง นักโภชนาการ   (view: 775)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักโภชนาการ
โพสต์เมื่อ : 6 พ.ย. 2562 : 09:40
ประกาศ เลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักโภชนาการ   (view: 506)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
โพสต์เมื่อ : 25 ต.ค. 2562 : 15:18
การเลื่อนวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่่ 1 ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์   (view: 619)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ นักโภชนาการ ช่างเครื่องช่วยคนพิการ
โพสต์เมื่อ : 27 ก.ย. 2562 : 11:36
ายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่่ 1   (view: 861)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์
โพสต์เมื่อ : 20 ก.ย. 2562 : 09:34
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์   (view: 696)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
โพสต์เมื่อ : 16 ก.ย. 2562 : 14:51
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ   (view: 655)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาะารณสุขทั่วไป
โพสต์เมื่อ : 10 ก.ย. 2562 : 10:26
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป   (view: 1174)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หรือนายช่างเทคนิค
โพสต์เมื่อ : 27 ส.ค. 2562 : 09:11
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับสมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา หรือนายช่างเทคนิค 1 อัตรา รายละเอียดตามประกาศ   (view: 955)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครพนักงานราชการ (นักสังคมสงเคราะห์)
โพสต์เมื่อ : 21 ส.ค. 2562 : 09:58
ด้วยจังหวัดภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา   (view: 1751)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เภสัชกร
โพสต์เมื่อ : 9 ก.ค. 2562 : 11:15
การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เภสัชกร 4 อัตรา ปฏิบัติงานโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จานวน 3 อัตราโรงพยาบาลฉลอง จำนวน 1 อัตรา   (view: 1484)
หมวดหมู่ : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
โพสต์เมื่อ : 9 ก.ค. 2562 : 10:18
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ   (view: 778)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>