[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจปริมาณเชื้อไวรัส HIV-viral load เเละ HBV-viral load จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
โพสต์เมื่อ : 26 พ.ค. 2563 : 17:11
ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจปริมาณเชื้อไวรัส HIV-viral load เเละ HBV-viral load จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding   (view: 61)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียหรือยีสต์ และชุดทดสอบหาความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ (Identification and Susceptibility test) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 26 พ.ค. 2563 : 17:01
ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียหรือยีสต์ และชุดทดสอบหาความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพ (Identification and Susceptibility test) จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้   (view: 55)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคายา fosfomycin 4 g injectionด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 26 พ.ค. 2563 : 15:00
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยา fosfomycin 4 g injection ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,824,800.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตาม   (view: 72)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบชนิดส่องตรวจระบบดิจิตอล (Digital multipurpose fluoroscopy) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 25 พ.ค. 2563 : 18:18
ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบชนิดส่องตรวจระบบดิจิตอล (Digital multipurpose fluoroscopy) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารปร   (view: 63)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถคาดการณ์ระดับความสึกได้ จำนวนประมาณการจะซื้อ ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสต์เมื่อ : 22 พ.ค. 2563 : 14:40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดข้อเข่าเทียมชนิดใช้สารยึดกระดูกแบบส่วนรับน้ำหนักเคลื่อนไหวไม่ได้ สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถคาดการณ์ระดับความสึกได้ จำนวนประมาณการจะซื้อ ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   (view: 85)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารชีวเคมี และเอนไซม์ในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 20 พ.ค. 2563 : 16:12
ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารชีวเคมี และเอนไซม์ในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ e   (view: 89)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
จ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 1 งาน
โพสต์เมื่อ : 18 พ.ค. 2563 : 15:04
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน 1 งาน   (view: 276)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศชุดป้องกันเชื้อโควิดชนิดคลุมทั้งตัว คอลเวอร์
โพสต์เมื่อ : 13 พ.ค. 2563 : 15:11
ประกาศชุดป้องกันเชื้อโควิดชนิดคลุมทั้งตัว คอลเวอร์ ออลล์ ตามรายละเอียด   (view: 107)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด จำนวน 3 รายการ
โพสต์เมื่อ : 8 พ.ค. 2563 : 14:47
ด้วยจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะชำรุด จำนวน 3 รายการ   (view: 261)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 3 เตียง จำนวน 1 เครื่อง
โพสต์เมื่อ : 8 พ.ค. 2563 : 13:13
ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 3 เตียง จำนวน 1 เครื่อง   (view: 129)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง
โพสต์เมื่อ : 8 พ.ค. 2563 : 13:11
ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง จำนวน 1 เครื่อง   (view: 94)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ ชั้น 5 อาคารอันดามัน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 4 ห้อง
โพสต์เมื่อ : 8 พ.ค. 2563 : 13:08
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องพิเศษ ชั้น 5 อาคารอันดามัน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 4 ห้อง   (view: 116)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
จ้างติดตั้งชุดแป้นเสียบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ ห้องพิเศษ ชั้น 5 อาคารอันดามัน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 10 ชุด
โพสต์เมื่อ : 8 พ.ค. 2563 : 13:06
จ้างติดตั้งชุดแป้นเสียบจ่ายก๊าซทางการแพทย์ ห้องพิเศษ ชั้น 5 อาคารอันดามัน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 10 ชุด   (view: 97)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ซื้อระบบเรียกพยาบาล พร้อมติดตั้งหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 1 ชุด
โพสต์เมื่อ : 8 พ.ค. 2563 : 13:03
ซื้อระบบเรียกพยาบาล พร้อมติดตั้งหอผู้ป่วยสูติกรรมหลังคลอด โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 1 ชุด   (view: 96)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเก็บสิ่งส่งตรวจ ยูทีเอ็ม (UTM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสต์เมื่อ : 7 พ.ค. 2563 : 11:55
ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดเก็บสิ่งส่งตรวจ ยูทีเอ็ม (UTM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น   (view: 139)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว (Laminectomy Set) จำนวน 37 รายการ
โพสต์เมื่อ : 5 พ.ค. 2563 : 19:01
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือผ่าตัดกระดูกสันหลังระดับเอว (Laminectomy Set) จำนวน 37 รายการ   (view: 137)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบชนิดส่องตรวจระบบดิจิตอล (Digital multipurpose fluoroscopy) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 5 พ.ค. 2563 : 14:05
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบชนิดส่องตรวจระบบดิจิตอล (Digital multipurpose fluoroscopy) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของง   (view: 141)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติ (Urine Analysis) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 1 พ.ค. 2563 : 15:06
ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอัตโนมัติ (Urine Analysis) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๓๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓ นั   (view: 95)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
จ้างปรับปรุงปฏิบัติงานส่วนพยาบาล (nurse station) ชั้น 2,3,4,5 อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 1 งาน
โพสต์เมื่อ : 24 เม.ย. 2563 : 10:22
จ้างปรับปรุงปฏิบัติงานส่วนพยาบาล (nurse station) ชั้น 2,3,4,5 อาคารหลวงพ่อแช่ม 100 ปี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน 1 งาน   (view: 109)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โพสต์เมื่อ : 23 เม.ย. 2563 : 16:40
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่   (view: 172)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/42 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>