[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดแขวนเครื่องมือแพทย์กับเพดาน พร้อมระบบก๊าซทางการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 6 ธ.ค. 2561 : 19:58
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดแขวนเครื่องมือแพทย์กับเพดาน พร้อมระบบก๊าซทางการแพทย์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็น  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 6 ธ.ค. 2561 : 19:33
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,140,635 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 6 ธ.ค. 2561 : 13:14
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทีอนิกส์ (e-biddin  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครอบครัวหงษ์กิตติยานนท์ และครอบครัวศิวกรสกุล บริจาคเงิน 33,500 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และบริจาคเงิน 10,100 บาท เพื่อบูรณะอาคารบุญพัฒน์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 5 ธ.ค. 2561 : 14:28
ครอบครัวหงษ์กิตติยานนท์ และครอบครัวศิวกรสกุล บริจาคเงิน 33,500 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ และบริจาคเงิน 10,100 บาท เพื่อบูรณะอาคารบุญพัฒน์ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีคุณปรีดา สุดขาว หัวหน้างานการเงิน เป็นตัวแทนรับมอบ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมแสดงนิทรรศจัดกิจกรรมโครงการ "รักษ์ภูเก็ต" ครั้งที่ 1 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย
โพสต์เมื่อ : 5 ธ.ค. 2561 : 14:27
วันที่ 4 ธันวาคม 2561 งานสวนและสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นำทีมโดยนายนิพจน์ ประทุมสุวรรณ เจ้าพนักงานการเกษตร หัวหน้างานสวนและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่งานสวนและสิ่งแวดล้อม ร่วมแสดงนิทรรศจัดกิจกรรมโครงการ "รักษ์ภูเก็ต" ครั้งที่ 1 เนื่องในว  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้มีอุปการะคุณมอบรถเข็นผู้ป่วยจำนวน 9 คัน
โพสต์เมื่อ : 5 ธ.ค. 2561 : 14:23
ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ ในการมอบรถเข็นผู้ป่วยจำนวน 9 คัน ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วยคุณบุญมา ติ้วสกุล หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ เป็นผู้รับมอบ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คอลัมน์ รักสุขภาพ ตอน โครงการวันเบาหวานโลก
โพสต์เมื่อ : 5 ธ.ค. 2561 : 14:19
คอลัมน์ รักสุขภาพ ตอน โครงการวันเบาหวานโลก ในหัวข้อ The Family and Diabetes "เพราะครอบครัวเป็นส่วนสำคัญในการรักษาเบาหวาน"  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม “ Bike อุ่นไอรัก ” จังหวัดภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 5 ธ.ค. 2561 : 14:17
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เข้าร่วมรับเสื้อยืดพระราชทาน ในกิจกรรม “ Bike อุ่นไอรัก ” จังหวัดภูเก็ต โดยมี ดร.เฉลิมรัฐ ค้ำชูชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับเสื้อ และมีนายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
บริษัทภูเก็ตคอนกรีต 2007 จำกัด (สำนักงานใหญ่) บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท
โพสต์เมื่อ : 5 ธ.ค. 2561 : 14:13
30 พ.ย. 2561 บริษัทภูเก็ตคอนกรีต 2007 จำกัด(สำนักงานใหญ่) บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมีคุณวัลภา จิรเสงี่ยมกุล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลวิสัญญี เป็นผู้รับมอบ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
บริจาคพัดลมตั้งพื้นจำนวน 12 ตัว
โพสต์เมื่อ : 5 ธ.ค. 2561 : 14:11
30 พ.ย. 61 คุณรัชนี นาทัง คุณจำลอง เพ็ชรเสนา ส.ท.ฐิติพงศ์ เพ็ชรเสนา และครอบครัว บริจาคพัดลมตั้งพื้นจำนวน 12 ตัว โดยมีคุณสุนันท์ บุญนิธิ หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอกกุมารเวชกรรม เป็นตัวแทนรับมอบ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับจังหวัด
โพสต์เมื่อ : 5 ธ.ค. 2561 : 14:09
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับจังหวัด มี นายแพทย์สมควร หาญพัฒนชัยกูร หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข เป็นประธาน  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัด เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 30 พ.ย. 2561 : 14:49
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารเลือด) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อแผ่นตรวจค่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบิลจากเลือด จำนวน 24,200 ชิ้น เป็นเงิน 411,400.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัด เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 30 พ.ย. 2561 : 14:43
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารเลือด) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อชุดให้เกล็ดเลือดชนิดเสียบเข้ากับถุงเลือด จำนวน 2,000 ชิ้น เป็นเงิน 111,280.00 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวช  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัด เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 30 พ.ย. 2561 : 14:34
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารเลือด) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อชุดให้เลือดสำหรับถุงบรรจุเลือด จำนวน 27,750 ชิ้น เป็นเงิน 496,725.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัด เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 30 พ.ย. 2561 : 14:26
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก (งานธนาคารเลือด) โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต มีความประสงค์จัดซื้อหลอดเก็บตัวอย่างเลือดแบบ Non-Vacuum Tubes ชนิดมีสารกันเลือดแข็งตัว K3 EDTA จำนวน 117,600 ชิ้น เป็นเงิน 211,680.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเครื่องและห้องติดตั้ง Monoplace Hyperbaric Chamber โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 27 พ.ย. 2561 : 17:12
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องเครื่องและห้องติดตั้ง Monoplace Hyperbaric Chamber โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 รายการ ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการทวงคืนลมหายใจ...เพราะชีวิตคนแค่เสี้ยววินาทีก็รอไม่ได้
โพสต์เมื่อ : 27 พ.ย. 2561 : 10:04
"ปฏิบัติการทวงคืนลมหายใจ...เพราะชีวิตคนแค่เสี้ยววินาทีก็รอไม่ได้" ขอส่งต่อเรื่องภารกิจฉุกเฉินของหมอเป็ด (นพ.เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ) ต.อ.39 กลางอากาศ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ จำนวน ๒๐๐ ชิ้น
โพสต์เมื่อ : 26 พ.ย. 2561 : 14:31
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ จำนวน ๒๐๐ ชิ้น  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสารชนิดขาว-ดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 26 พ.ย. 2561 : 13:14
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสารชนิดขาว-ดำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๒,๕๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 26 พ.ย. 2561 : 11:54
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๓๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๘๖๐,๗๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/81 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>