[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 24 ธ.ค. 2561 : 19:10
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
แนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โพสต์เมื่อ : 24 ธ.ค. 2561 : 17:00
งานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้กำหนดแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
มาตรการและกลไกของการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
โพสต์เมื่อ : 24 ธ.ค. 2561 : 16:50
ด้วยการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภัครัฐ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบไตรมาสที่ 1
โพสต์เมื่อ : 24 ธ.ค. 2561 : 16:44
ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้พิจารณาอนุมัติประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งงานพัสดุได้ดำเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วนั้น  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
โพสต์เมื่อ : 24 ธ.ค. 2561 : 14:48
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โพสต์เมื่อ : 20 ธ.ค. 2561 : 10:42
งานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดและกรอกระดูกโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 20 ธ.ค. 2561 : 09:47
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตัดและกรอกระดูกโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,161,600 บาท (สองล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 19 ธ.ค. 2561 : 19:19
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 19 ธ.ค. 2561 : 16:33
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำรวน 170 รายการ
โพสต์เมื่อ : 19 ธ.ค. 2561 : 16:20
ด้วยจังหวัดภูเก็ตมีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 170 รายการ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตร่วมจัดกิจกรรม Charity Run เดิน วิ่ง รอบเขื่อนบางวาด
โพสต์เมื่อ : 18 ธ.ค. 2561 : 13:55
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา 06.00 น. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตจัดกิจกรรม Charity Run เดิน วิ่ง รอบเขื่อนบางวาด ตั้งแต่ 6 โมงเช้า ถึง 6 โมงเย็น ประจำปี 2561 โดยมี นายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านการบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณณัฐณภาส์ แสงสุวรรณ บริจาคเงินจำนวน 80,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โพสต์เมื่อ : 18 ธ.ค. 2561 : 13:46
วันที่ 16 ธันวาคม 2561 คุณณัฐณภาส์ แสงสุวรรณ บริจาคเงินจำนวน 80,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมี คุณพจนา วิภามาศ เวรพยาบาลตรวจการ เป็นผู้รับมอบ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
คุณวิษณุ วัฒนไพบูลย์ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
โพสต์เมื่อ : 18 ธ.ค. 2561 : 13:20
คุณวิษณุ วัฒนไพบูลย์ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนทอดผ้าป่าเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล 10,000 บาท โดยมีคุณปรีดา สุดขาว หัวหน้างานการเงิน เป็นตัวแทนรับมอบ  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม ”คนใต้รักตับ” ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ
โพสต์เมื่อ : 18 ธ.ค. 2561 : 10:08
ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ร่วมกิจกรรม ”คนใต้รักตับ” #ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ #เพื่อตรวจหาไวรัสตับอักเสบ ชนิด B และ C ในวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 ณ ลานหน้าห้องบัตร อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โพสต์เมื่อ : 18 ธ.ค. 2561 : 09:40
กระทรวงสาธารณสุข โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศเรื่อง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมสร้างสังคมกระทรวงสาธ  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท Electromygram ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 12 ธ.ค. 2561 : 20:14
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท Electromygram ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
โพสต์เมื่อ : 11 ธ.ค. 2561 : 18:48
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2561
โพสต์เมื่อ : 11 ธ.ค. 2561 : 10:17
วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมด้วย คุณชไมพร สุคนธผล ภริยา นายแพทย์วีระศักดิ์หล่อทองคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ด้านการบริหาร โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และบุคลากรโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน  
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อบูรณะตึกบุญพัฒน์
โพสต์เมื่อ : 11 ธ.ค. 2561 : 10:04
ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมบริจาคเงินเพื่อบูรณะ ตึกบุญพัฒน์ เพื่อใช้เป็นตึกตรวจผู้ป่วยทางจิตเวช  
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อระบบเสียงตามสายภายในอาคาร ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 7 ธ.ค. 2561 : 15:58
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบเสียงตามสายภายในอาคาร ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป้นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๓๖,๔๘๕.๗๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แส  

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/81 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>