[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 
  

::ข่าวประชาสัมพันธ์  

หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
จ้างที่ปรึกษา จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(Environmental Impact Assessment : EIA) โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ ๑๐ ชั้น และชั้นใต้ดิน เป็นอาคาร คสล.๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๐๐๐ ตารางเมตร และโครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้า
โพสต์เมื่อ : 27 ม.ค. 2563 : 19:28
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะ จ้างที่ปรึกษา จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(Environmental Impact Assessment : EIA) โครงการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรคหัวใจ ๑๐ ชั้น และชั้นใต้ดิน เป็นอาคาร คสล.๑๐ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๒๓,๐๐๐ ตารางเมตร และโ   (view: 3)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภูเก็ตไม่พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Novel Coronavirus 2019)
โพสต์เมื่อ : 26 ม.ค. 2563 : 19:50
(วันนี้) 26 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ รพ.วชิระภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยทีมแพทย์ คณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบาย   (view: 60)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
ชุมชนย่านเมืองเก่า ถนนถลาง มอบของเล่นเด็ก นมกล่อง และเงินบริจาคจำนวน 13,700 บาท
โพสต์เมื่อ : 23 ม.ค. 2563 : 09:47
เมื่อ 22 มกราคม 2563 ชุมชนย่านเมืองเก่า ถนนถลาง จังหวัดภูเก็ต มอบของเล่นเด็ก นมกล่อง และเงินบริจาคจำนวน 13,700 บาท จากรายได้การจัดกิจกรรม ถนนเด็กเดิน ครั้งที่ 6 ปี 2563   (view: 21)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 22 ม.ค. 2563 : 09:53
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๑๘,๙๒๕ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)   (view: 21)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันมะเร็งโลก
โพสต์เมื่อ : 21 ม.ค. 2563 : 11:25
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดกิจกรรมวันมะเร็งโลก โดยมีกิจกรรมออกกำลังายต้านมะเร็ง นิทรรศการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรค การคัดกรอง ฯลฯ ณ ลานอบอุ่นรักษ์   (view: 26)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณ (PACS)
โพสต์เมื่อ : 17 ม.ค. 2563 : 11:24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์พร้อมระบบจัดเก็บและส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล   (view: 39)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
โพสต์เมื่อ : 17 ม.ค. 2563 : 11:14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและหอผู้ป่วย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑ งาน   (view: 44)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 126 รายการ
โพสต์เมื่อ : 17 ม.ค. 2563 : 10:45
ด้วยจังหวัดภูเก็ตจะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 126 รายการ   (view: 126)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
โพสต์เมื่อ : 15 ม.ค. 2563 : 20:49
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่   (view: 59)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ FT๓, FT๔, TSH ในเลือด โดยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 15 ม.ค. 2563 : 10:44
ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ FT๓, FT๔, TSH ในเลือด โดยเครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลข   (view: 57)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๕๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 14 ม.ค. 2563 : 11:34
ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๕๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๑๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ ธัรวาคม ๒๕๖๒ นั้น   (view: 57)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 14 ม.ค. 2563 : 11:32
ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ๆ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น   (view: 55)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 14 ม.ค. 2563 : 11:26
ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน ๑๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๒๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ นั้น   (view: 53)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแผ่นนำไฟฟ้าใช้ร่วมกับเครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้าชนิดไม่มีสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสต์เมื่อ : 14 ม.ค. 2563 : 11:24
ตามที่จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อแผ่นนำไฟฟ้าใช้ร่วมกับเครื่องจี้ตัดด้วยไฟฟ้าชนิดไม่มีสาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น   (view: 48)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
โพสต์เมื่อ : 13 ม.ค. 2563 : 19:09
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑   (view: 56)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมอภูเก็ตชวนวิ่งครั้งที่ 2 วิ่ง 4 ซีรี่ย์ 4 เส้นทาง สู่เส้นชัยสุขภาพดี
โพสต์เมื่อ : 13 ม.ค. 2563 : 09:14
9 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และผู้บริหารจากโรงพยาบาลเอกชน ร่วมงานแถลงข่าว “หมอภูเก็ตชวนวิ่งปีที่ 2 Phuket Health Series Run Season 2”   (view: 135)
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
Pre-congress Conference "Good Learning Good Model" Open House 29 january 2020 @ Vachiraphuket Hospital
โพสต์เมื่อ : 13 ม.ค. 2563 : 09:09
Pre-congress Conference "Good Learning Good Model" Open House 29 january 2020 @ Vachiraphuket Hospital   (view: 71)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในสิ่งส่งตรวจ และชุดน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Hormone, Tumor marker) ในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๔๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin
โพสต์เมื่อ : 9 ม.ค. 2563 : 21:26
ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในสิ่งส่งตรวจ และชุดน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Hormone, Tumor marker) ในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๔๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดรา   (view: 56)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Strip) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 9 ม.ค. 2563 : 20:48
จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด (Blood Glucose Strip) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๘๕,๕๒๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้   (view: 61)
หมวดหมู่ : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง/ประกวดราคา
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อลิฟต์ บริเวณตึกสงฆ์อาพาธ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โพสต์เมื่อ : 8 ม.ค. 2563 : 13:24
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อลิฟต์ บริเวณตึกสงฆ์อาพาธ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน 1 งาน ด้วยวีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (view: 50)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/100 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>