[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : สถิติผู้รับบริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 255914 มี.ค. 2559 : 15:32 | 14 มี.ค. 2559 : 15:32
เข้าชม : 6555 เรื่องล่าสุดใน หมวด ข้อมูลสถิติ