[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : อบรมอาสาสมัครอนามัยแม่และเด็กปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 10 ก.ค. 2558 : 11:17 หมวด รูปกิจกรรม


เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดอบรมอาสาสมัครอนามัยแม่และเด็ก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย พร้อมก้าวสู่การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กในชุมชน

 

 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จัดอบรมอาสาสมัครอนามัยแม่และเด็ก โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย พร้อมก้าวสู่การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กในชุมชน ภาพโดยงานเวชนิทัศน์

Posted by โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต on 9 กรกฎาคม 2015

 เข้าชม : 10945 เรื่องล่าสุดใน หมวด รูปกิจกรรม