[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : เรื่องเล่าเร้าพลัง อีโบล่าปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 18 พ.ค. 2558 : 15:26 หมวด โครงการเด่น


เรื่องเล่าเร้าพลัง อีโบล่า
เป้าหมาย : สร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ป่วย / เจ้าหน้าที่
ผลลัพธ์   : ทีมนำได้สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับทีมงานหอผู้ป่วยรักษารัตนโกสินทร์ให้มีกำลังใจ        ในการบริการผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้ออีโปล่าในห้องแยกโรคความดับลบ (Negative Pressure)  ทีมงาน จึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ส่งผลให้ผู้ป่วยรู้สึกไว้วางใจและให้การร่วมมือ ในการรักษาพยาบาลและรับการเฝ้าระวังเป็นอย่างดี สุดท้ายผู้ป่วยปลอดภัยจากโรคอุบัติการณ์ ใหม่ในครั้งนี้เข้าชม : 40355 เรื่องล่าสุดใน หมวด โครงการเด่น