[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : นวัตกรรม Transfer incubator แบบครอบตัวทารกบนเปลนอนปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 18 พ.ค. 2558 : 15:23 หมวด โครงการเด่น


นวัตกรรม Transfer incubator แบบครอบตัวทารกบนเปลนอน
เป้าหมาย : ลดภาวะ Hypothermia ขณะส่งต่อทารกแรกเกิด , สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและใช้จำนวนเจ้าหน้าที่น้อยลง
ผลลัพธ์   : นวัตกรรม Transfer incubator แบบครอบตัวทารกบนเปลนอน เพื่อใช้ควบคุมอุณหภูมิ  ร่างกายทารก ให้คงที่ระหว่างการส่งต่อทารกไปหออภิบาลทารกแรกเกิด มีน้ำหนักเบากว่า    Transfer incubator แบบเดิมที่ใช้กันอยู่ (หนักมาก) ทำให้ลดปัญหาภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ   สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายด้วยเปลนอน มีต้นทุนต่ำกว่าแบบเดิมถึง 10,000 บาทเข้าชม : 36085 เรื่องล่าสุดใน หมวด โครงการเด่น