[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 6 มิ.ย. 2556 : 15:57 หมวด รู้จักโรงพยาบาล


กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

 

ที่มา : กลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าชม : 54285 เรื่องล่าสุดใน หมวด รู้จักโรงพยาบาล