[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง6 มิ.ย. 2556 : 15:57 | 6 มิ.ย. 2556 : 15:57


กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง

 

ที่มา : กลุ่มกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าชม : 35495 เรื่องล่าสุดใน หมวด รู้จักโรงพยาบาล