[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : ครุภัณฑ์การแพทย์ / เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้านโสต ศอ นาสิกวิทยาปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 6 ก.ย. 2555 : 09:52 หมวด รู้จักโรงพยาบาล


ครุภัณฑ์การแพทย์ / เทคโนโลยีที่ทันสมัย ด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา

 1. Endoscope sinus Surgery
 2. Audiometry
 3. Tympanometry
 4. OAE screening
 5. ABR
 6. Voice Analysis
 7. Microdebrider
ขีดความสามารถ

 1. ให้บริการตรวจรักษาและผ่าตัดโรคทางหู คอ จมูกและให้บริการ ตรวจการได้ยิน การสื่อความหมายในวัน -เวลาราชการ และรับปรึกษา กรณีฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
 2. บริการตรวจหามะเร็งในช่องจมูก โพรงไซนัส , กล่องเสียงและหลังโพรงจมูกด้วยกล้อง ออกจอภาพเคลื่อนไหว
 3. ให้บริการทำผ่าตัดภายในช่องจมูก แลโพรงไซนัสโดยใช้เครื่องส่องตรวจแบบเคลื่อนไหวได้ พร้อมวีดีทัศฯ
 4. ให้บริการตรวจโรคทางจมูก หู ลำคอ กล่องเสียง ด้วยระบบวีดีทัศน์
 5. ให้บริการออกเอกสารรับรองความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย โดยโสต ศอ นาสิก แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยความพิการและเอกสารรับรองความพิการตามกฎหมาย ให้พิการนำไปจดทะเบียนเป็นคนพิการตามกฎหมาย แล้วมารับบริการรักษาพยาบาล


เข้าชม : 28885 เรื่องล่าสุดใน หมวด รู้จักโรงพยาบาล