[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : ตารางการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกันสังคมเดือนพฤษภาคม 2555ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 10 พ.ค. 2555 : 10:23 หมวด งานประกันสังคม


ตารางการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประกันสังคมเดือน พฤษภาคม 2555

ลำดับ วันที่ สถานที่ จำนวน รวม หมายเหตุ
วชิระ อื่นๆ
1 3 พ.ค. 55  โรงแรมสุโขสปา 160 40 200  
2 10 พ.ค. 55 โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต 150 30 180  
3 30 พ.ค. 55 อุทยานไทนาน 120 60 180  

หมายเหตุ :
เวลาในการตรวจ 08.30-16.30 น.สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-7636-1217

งานประกันสังคมเข้าชม : 35645 เรื่องล่าสุดใน หมวด งานประกันสังคม