[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : เอกสารที่ต้องใช้สำหรับเปลี่ยนนายจ้างปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 20 ก.ค. 2554 : 11:12 หมวด แรงงานต่างด้าว


เอกสารที่ต้องใช้สำหรับเปลี่ยนนายจ้าง

  1. สำเนาใบโควต้านาพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้
  2. สำเนาบัตรประชาชนนายจ้าง (รับรองสำเนาเรียบร้อย)
  3. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง (รับรองสำเนาเรียบร้อย)
  4. สำเนาใบ ทร.38/1 ณ ปัจจุบัน
  5. สำเนาใบพาสปอร์ต (หน้าที่มีรูป)
  6. สำเนาใบรับคำขอสำเนาใบเสร็จรับเงินจากจัดหางาน
  7. สำเนาบัตรโรงพยาบาล (นายจ้างเดิม)
  8. สำเนา ตท.10 จากจัดหางาน 


เข้าชม : 151275 เรื่องล่าสุดใน หมวด แรงงานต่างด้าว