[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : สื่อประชาสัมพันธ์ไข้หวัด 2009 สำหรับประชาชนปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 4 มิ.ย. 2553 : 14:54 หมวด เนื้อหา


สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชน

สมุดปกเขียวแนะนำ การป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2009
คู่มือประชาชน เรื่อง ไข้หวัดใหญ่
โปสเตอร์ "รณรงค์การใช้หน้ากากอนามัย"
โปสเตอร์ "วิธีใช้หน้ากากอนามัยป้องกัน การแพร่เชื้อโรคทางเดินหายใจ่"
โปสเตอร์ "ร่วมมือป้องกันภัย ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่"
คู่มือรู้จัก...วิธีสู้หวัด
แผ่นพับ
"มาหน้ากากอนามัยใช้เองกันเถอะ"
บทความเตรียมพร้อม ป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่สายพันธุใหม่...ทำง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง
แผ่นพับ
" ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ชนิดเอ (เอช1เอ็น1)"
แผ่นพับ
"Influenza A (H1N1) English"
 
ปิดปากสู้หวัด ลูกเราติดหวัด ลูกคนอื่นก็ติดด้วย
แผนปฏิบัติการแม่บท การเตรียมความพร้อม สำหรับ
การระบาดใหญ ่ของโรคไข้หว้ดใหญ

เอกสารเผยแพร่สำหรับประชาชน คัดลอกจาก Gotoknow.org

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ให้บริการในช่องทางพิเศษในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการคล้ายไข้หวัดทุกวัน เวลา 06.30 - 22.00 โดยผู้่ที่มีอาการไข้ ไอ จาม สามารถยื่นบัตรตรวจรักษาได้ที่  จุดคัดกรองไข้หวัดใหญ่บริเวณทางเข้าลานน้ำพุ ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 1

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 0-7636-1234

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมไข้ปวดข้อยุงลายภาคใต้เข้าชม : 57165 เรื่องล่าสุดใน หมวด เนื้อหา