[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412เรื่อง : รมว.สาธารณสุขเปิดศูนย์โรคชิคุนกุนยาภาคใต้ ใช้ยุทธศาสตร์ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ: 18 ก.พ. 2553 : 11:17 หมวด ข้อมูลสาธารณสุขภาคใต้


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามความร่วมมือกับนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อร่วมกันกำจัดโรคชิคุนกุนยา หรือไข้ปวดข้อยุงลาย พร้อมทั้งเปิดศูนย์ปฏิบัติการ หรือวอร์รูม เพื่อป้องกันและควบคุมไข้ปวดข้อยุงลายใน 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ไข้ปวดข้อยุงลาย กำลังเป็นปัญหาในจังหวัดทางภาคใต้ และในหลายจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศในขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินงานเชิงรุกในการควบคุมป้องกันโรค จนสามารถลดจำนวนผู้ป่วยในภาพรวมจาก 7,000 กว่าราย ในเดือนพฤษภาคม เหลือไม่ถึงร้อยละ 50 ในเดือนมิถุนายน แต่ที่ยังน่าเป็นห่วงคือ จังหวัดทางภาคใต้ตอนบน 7 จังหวัด ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา ภูเก็ต และระนอง

เพราะมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้มการดำเนินงานมากขึ้น จึงได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไข้ปวดข้อยุงลายภาคใต้ ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง โดยมี นายแพทย์เสรี หงษ์หยก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 7 เป็นประธานศูนย์ฯ เพื่อประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดกับ 14 จังหวัดภาคใต้ และเครือข่ายทุกภาคส่วนในการลดความรุนแรงของการระบาด

พร้อมกันนั้น ยังได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข กับ นายก อบจ. และประธานชมรม อสม.ใน 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อร่วมมือในการควบคุมและป้องกันไข้ปวดข้อยุงลาย โดยมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สารเคมีกำจัดยุง ยาพ่น และยาทากันยุง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ขอร่วมมือประชาชนอีกด้วย ซึ่งหากทุกฝ่ายประสานการทำงานอย่างใกล้ชิด จะสามารถขจัดโรคนี้ได้ไม่ยาก

นายแพทย์เสรี หงษ์หยก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 7 ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไข้ปวดข้อยุงลายภาคใต้ กล่าวว่า ในการควบคุมป้องกันไข้ปวดข้อยุงลายในภาคใต้ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ 3 รบ ได้แก่ 1.รบรุก โดยให้เจ้าหน้าที่ผนึกกำลังกับ อสม.ออกเอกซเรย์ค้นหาผู้ป่วยในทั่วทุกพื้นที่ภาคใต้ หากพบผู้ป่วยให้รีบรายงาน แจกยาทาป้องกันยุงกัดภายใน 3 วัน และนอนในมุ้ง เพื่อป้องกันยุงกัดและนำเชื้อไปแพร่สู่คนอื่น 2.รบเร็ว โดยเมื่อได้รับรายงานผู้ป่วยในพื้นที่ใด ให้ระดมเจ้าหน้าที่ออกทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง และยุงลายตัวแก่ภายใน 3 สัปดาห์ต่อเนื่อง และ 3.รบแรง โดยระดมทุกเครือข่าย ระดมทรัพยากรที่มี เพื่อควบคุมป้องกันโรคอย่างเต็มที่ และทำอย่างต่อเนื่องตลอด 3 เดือน มั่นใจว่าภายในเดือนกันยายน 2552 นี้ จะสามารถลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ลงได้แน่นอน

สำหรับประชาชนที่สนใจ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับไข้ปวดข้อยุงลาย สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.chikungunya.org/ ส่วนสถานการณ์ไข้ปวดข้อยุงลายล่าสุด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 23 มิถุนายน 2552 ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ มีรายงานผู้ป่วยสะสม 29,553 ราย แต่ไม่มีรายงานเสียชีวิต
ที่มา : สถานีวิทยุชุมชนเข้าชม : 60875 เรื่องล่าสุดใน หมวด ข้อมูลสาธารณสุขภาคใต้