[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2019 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 

  

บริการห้องพักผู้ป่วยพิเศษ

สำหรับผู้ป่วยที่แพทย์นัดมานอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล มีสิทธิ์จองห้องล่วงหน้าได้ 3 วัน โดยต้องมีหลักฐานที่แพทย์นัดมาด้วย
(อ่าน : 37209)

ข้อแนะนำสำหรับผู้มารับบริการตรวจรักษา

เพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์การให้บริการของโรงพยาบาล
(อ่าน : 5421)

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2
<< 1 2 >>