[x] ปิดหน้าต่างนี้
© 2007-2015 Vachira Phuket Hospital
header
Drop Down Menu

หากผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1412

 

  

คลินิกเบาหวาน 360 องศา

ข้อมูลคลินิกเบาหวาน 360 องศา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
(อ่าน : 2631)

งานเวชศาสตร์ใต้น้ำ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ให้บริการรักษา พยาบาลผู้ป่วยด้วยออกซิเจนความกดบรรยากาศสูง ในผู้ป่วย โรคจากการลดความกดอากาศ โรคจากการดำน้ำ (โรคน้ำหนีบ) และผู้ป่วยโรคอื่นๆ ที่ต้องการรักษาเสริมด้วยออกซิเจนความ กดบรรยากาศสูง
(อ่าน : 5219)

ตารางนัดตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ตารางนัดตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
(อ่าน : 6388)

บริจาคโลหิต

ผู้มีจิตศรัทธาท่านใด มีความประสงค์จะบริจาคโลหิต ไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาล ขอเชิญบริจาคได้ที่งานธนาคารเลือด ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4
(อ่าน : 4088)

คลินิกที่เข้าร่วมโครงการคลินิกเครือข่ายประกันสังคม

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ท่านสามารถใช้สิทธิในการรักษาได้ ครั้งละ 150 บาท โดยแสดงบัตรรับรองสิทธิ และบัตรประชาชนทุกครั้ง
(อ่าน : 12313)

ศูนย์บริการร่วมจังหวัดภูเก็ต (Phuket Service link)

เป็นหน่วยให้บริการประชาชนที่ตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของจังหวัด โดยนำทีมงานบริการที่หลากหลายทั้งที่มีและไม่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน จากหลายส่วนราชการในสังกัดจังหวัดมาเปิดให้บริการ ณ จุดเดียว
(อ่าน : 19710)

Mahogany Medical Spa

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดให้บริการนวดแผนไทยและสปาเพื่อสุขภาพ
(อ่าน : 14727)

รายการตรวจสุขภาพประจำปี แยกตามสิทธิการรักษา

การตรวจสุขภาพประจำปี ให้พบแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาก่อนทุกครั้ง และให้เบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจำปีตามสิทธิการรักษา
(อ่าน : 18962)

การเตรียมต้วก่อนรับการตรวจสุขภาพ

ขั้นตอนและการปฏิบัติตัวก่อนมารับการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
(อ่าน : 9604)

ราคาค่าตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปี ให้พบแพทย์เพื่อให้คำปรึกษาก่อนทุกครั้ง และให้เบิกจ่ายค่าตรวจสุขภาพประจำปี
(อ่าน : 15745)

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เรือ สธ.อันดามัน โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ก้าว แรกสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเกาะ เรือ "สธ. อันดามัน" มีความสามารถเทียบได้กับห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ปล่อยเรือ "สธ. อันดามัน" ลงน้ำเมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2538
(อ่าน : 4545)

คำประกาศสิทธิผู้ป่วย

พื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพกับผู้ป่วย ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจอันดี
(อ่าน : 6050)

บริการตรวจรักษาพิเศษ

บริการตรวจรักษาพิเศษของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ด้วยเครื่องมือทันสมัยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับอาจารย์แพทย์
(อ่าน : 6564)

คลินิกนอกเวลา

ตารางข้อมูลคลิกนิกนอกเวลา โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
(อ่าน : 5157)

การแพทย์แผนไทย

เป็นการนวดแบบแผนไทยที่ใช้บำบัดโรค ซึ่งสามารถนำมาผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบั
(อ่าน : 4747)

การแก้ไขการพูด

เป็นการบำบัดผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการสื่อสารโดยใช้การพูดในผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่
(อ่าน : 4178)

การตรวจออทิสติก

บริการตรวจรักษาแบบครบวงจรกับคลินิกออทิสติกสำหรับเด็กและวัยรุ่น
(อ่าน : 5272)

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองและวิเคราะห์การนอนหลับ

การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองและวิเคราะห์การนอนหลับ ให้บริการตรวจวินิจฉัย 2 ประเภท
(อ่าน : 4812)

Hyperbaric Medicine

การรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่อง Hyperbaric Chamber ซึ่งเป็นเครื่องปรับความกดบรรยากาศสูง
(อ่าน : 11419)

ระเบียบการเยี่ยมผู้ป่วย

ระเบียบการเยี่ยมผู้ป่วย
(อ่าน : 8316)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>